EFSAk antibiotikoei erresistenteak diren bakterioak identifikatzen eta ebaluatzen dituen txosten bat argitaratu du. EBn garrantzirik handiena duten bakterioak dira, ardi- eta ahuntz-aziendetan erasana duten gaixotasun infekziosoak eragiten dituzte eta osasun publikoarentzat arriskutsuak dira.

Txerri- eta hegazti-aziendei buruz duela gutxi argitaratutako iritzien ondoren, EFSAk berriro ere arloko adituak bildu ditu eta egungo literatura zientifikoaren eta eskura dauden datuen berrikuspenean oinarritu dira ebaluazio hau egiteko.

Mikrobioen aurkakoei erresistenteak diren patogeno hauen erresistentzia ebaluatu zen: Staphylococcus aureus, Escherichia coli (VTEC ez), Pseudomonas aeruginosa, Dichelobacter nodosus, Moraxella ovis, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma ovipneumoniae, Mycoplasma agalactiae, Trueperella pyogenes, Streptococcus uberis, Bibersteinia trehalosi, Campylobacter fetus, Mycoplasma mycoides subsp. capri, Mycoplasma capricolum subsp. capricolum, Fusobacterium necrophorum.

Eskura dituen probetan oinarrituta, EFSAk bakterio horien guztien artean eta ≥ % 66ko ziurtasunarekin Escherichia coli identifikatu du EBn ardi- eta ahuntz-aziendan garrantzi kliniko handiena duen patogenorik erresistenteentzat.

EFSAk nabarmendu du ardi- eta ahuntz-azienden populazioan mikrobioen aurkako erresistentzia (MAE) mailen behin betiko ondorioak ateratzeko zailtasunak daudela, munduko eta Europako herrialde askotan informaziorik ez baitago eskura, analizatutako bakterio-kultiboei, mikrobioen aurkakoen barietateari, erabilitako metodologiei eta balorizazio-irizpideei buruz.

Hori dela eta, MAE zaintzeko programetan ardi- eta ahuntz-azienden datu fidagarriak biltzea gomendatzen dute:

  • Mikrobioen aurkako sentsibilitateari buruzko probak ardi- eta ahuntz-azienden bakterio patogenoetan, horiek bereziki ugariak diren eskualdeetan.
  • Ardi- eta ahuntz-azienden arnas gaixotasunetan eragina duten bakterio-patogeno nagusiak ( multocida eta M. haemolytica) sartu, ustiategi horietan mikrobioen aurkakoak erabiltzearen eragile nagusiak baitira.