Beharrezko baimenak

Honako hauek dira arrautzatarako oilo-ustiategi bat instalatzeko eta horren funtzionamenduko beharrezko baimenak:

 1. Jarduera Lizentzia
 2. Funtzionamendu Osasun-baimena
 3. Ustiategien erregistro orokorra (REGA)
 4. Ingurumen baimen integratua (AAI)

Funtzionamendu osasun-baimena

Baimen horren eskaera eta izapidetzea 328/2003 Dekretuak, Hegaztientzako Osasun Plana ezartzen duenak, arautzen ditu. Bada, panel horrek agintari eskudunari aurkeztea eta honako hauek betetzea ezartzen du:

 • Ustiategiko memoria eta Osasun Programa, prozesu infekto-kutsagarriak eta parasitarioak saihestera eta kontrolatzera bideratutakoa.
 • Funtzionatzeko osasun-betekizunak.
 • Hegaztien sarrera- eta irteera-erregistroa, tratamenduena, txertoena, garbitasunarena eta DDDarena…

Ingurumen Baimen Integratua (AAI)

AAIa nahitaezko lizentzia da 40.000 oilotik gorako ustiategi intentsiboetarako.
Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuei buruzko 16/2002 Legeak arautzen du, eta horren helburua da ahal den neurrian saihestea abeltzaintza-ustiategien ingurumen-kutsadura, horretarako Eskura dauden Teknika Onenak (MTD) erabilita.

Erreferentziazko legeria

Jarduera Lizentzia

Euskadiaren Ingurumenaren Babeseko 3/1998 Legeko II eranskinen arabera, 7/2012 Legeko 83 artikuluak aldatuta, Jarduera-Lizentzia beharrezko udal-lizentzia bat da hurrengo kasuetan:

 • Lurzoru ez urbanizagarrian edo hiri-lur industrialean 3.000 oilo baino gehiagoko (20 UGMs-etako) ustiapenak
 • Bizitegi-hiri-lurreko 600 oilo baino gehiagorekin (4 UGMs-ekin) ustiapenak

3.000 oilo baino gutxiagoko ustiapenek jardueraren aurreko komunikazioa egin behar dute, 7/2012 Legeko 83 artikuluaren arabera.

Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorra (REGA)

372/2003 Errege Dekretuak, arrautzatarako oiloen establezimenduen erregistroei buruzkoak (Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrei buruzko 479/2004 Errege Dekretuko hirugarren azken xedapenaren bidez aldatutakoa), ezartzen du agintaritza eskudunak erregistratuta eduki behar dituela merkataritza-helburua duten arrautzatarako oiloen ustiategiak.
Ustiategi bakoitzari ustiapen-kode bat ematen zaio: Adib: “2ES123 8726300”

 • Lehenengo zenbakia oiloak hazteko moduari dagokio (0 ekologikoa, 1 landakoa, 2 lurzoruan eta 3 kaiolan)
 • Hurrengo bi letrak Estatu kideari (ES) dagozkie
 • Ondoren, udalerria identifikatzen duten hiru zenbakiak daude
 • Berezko zazpi zenbaki, udalerriaren baitako ustiategi bakoitzarenak

Informazio interesgarria

Eguneratze data: