Ustiategiaren betekisunak

Hegazti-ustiategi batean bete beharreko osasun-betekizunak 328/2003 Errege Dekretuak arautzen ditu. Hain zuzen ere, horren bidez ezartzen da Hegaztien Osasun Plana.
Betekizun horiek beharrezkoak dira agintaritza eskudunak hegazti-ustiategi bat instalatzeko baimena eman dezan:

  • Ustiategiaren Memoria.
  • Osasun Programa, prozesu infekto-kutsagarriak eta parasitarioak saihestera eta kontrolatzera bideratutakoa.
  • Funtzionatzeko osasun-betekizunak.
  • Hegaztien sarrera- eta irteera-erregistroatratamenduenatxertoenagarbitasunarena eta DDDarena…

Kontrol Ofizialaren menpeko gaixotasunak

Espainian agintari eskudunek Kontrol Programa Ofizialen bidez kontrolatzen dituzten gaixotasunak dira Hegazti-gripea eta Salmonelosia:

Oiloei eragiten dieten gaixotasunak

Oiloek hainbat gaixotasun izan ditzakete, nahiz eta hegaztientzat garrantzia dutenak ekoizpen-sistemetako txertoen bidez kontrolatzen direnMarek gaixotasuna, Hegaztien bronkitis infekziosoaNewcastle gaixotasuna eta Gumboro gaixotasuna; hegaztien neumobirusahegaztien nafarreria eta entzefalomielitisa.

Derrigor jakinarazi beharreko gaixotasunak

Espainian derrigor jakinarazi beharreko gaixotasunak 617/2007 Errege Dekretuaren bidez (ARM/831/2009 Aginduak aldatutakoa) arautzen dira.
EBko derrigor jakinarazi beharreko oiloen gaixotasunak (A zerrenda) honako hauek dira:

A zerrendako (EBn derrigor jakinarazi beharrekoa) edozein gaixotasun atzematean egin beharreko jardunbideak direla eta, Albaitaritzako Osasun Alerten Estatuko Plan Koordinatua sortu da, Albaitaritzako Osasun Alerten Sarea (RASVE) sortzen duen 1400/2001 Errege Dekretuak ezarritakoa beteta.

Espainian gaixotasun horiei aurre egiteko Eskuliburu Praktikoak ere egin dira:

Erreferentzizko legeria

Eguneratze data: