Ustiategiaren betekizunak

Abeltzaintza-ustiategietan bete beharreko osasun-betekizun orokorrak Animalien osasunari buruzko 8/2003 Legearen bidez arautzen dira, eta honako hauei dagozkie:

  • Ustiategien isolamendu-baldintzak.
  • Animalien berrezartze-baldintzak.
  • Funtzionamendurako Osasun Baimena.
  • Instalazio berrien distantziak.
  • Gaixotasunak kontrolatzeko eta desagerrarazteko osasun-neurriak.
  • Gaixotasunak jakinaraztea agintaritza eskudunari.
  • Hondakinen eta azpi-produktuen kudeaketa.
  • Animalien identifikazioa eta sendagaien erabilera.
  • Instalazioak saneatzeko hustea.

Derrigor jakinarazi beharreko gaixotasunak (DO)

Derrigor jakinarazi beharreko gaixotasunak Espainian 526/2014 Errege Dekretuaren bidez arautzen dira. Autoritate eskudunek bere eranskinean dauden gaixotasunak, baita ere gaixotasun emergenteak aitortu behar dituztenagatik.

Erreferentziazko legeria

Kontrol Ofizialen programen menpeko gaixotasunak

Animalien gaixotasunak Zaintzeko, Kontrolatzeko eta Desagerrarazteko Programa Nazionalak 2611/1994 Errege Dekretuaren eta horren ondoko aldaketen bidez arautzen dira Espainian.

Albaitaritzako Osasun Alerten Sarea (RASVE)

EBn derrigor jakinarazi beharreko edozein gaixotasun atzematean egin beharreko jardunbideak direla eta, Albaitaritzako Osasun Alertaren Estatuko Plan Koordinatua sortu da, Albaitaritzako Osasun Alerten Sarea (RASVE) sortzen duen 1440/2001 Errege Dekretuak ezarritakoa beteta.

Eguneratze data: