Beharrezko baimenak

Erle-ustiategi baten instalazioak eta funtzionamenduak honako baimen hauek behar ditu:

 • Jarduera-lizentzia
 • Erleen Ustiategien Erregistroa
 • Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorra (REGA)

Erleen Ustiategien Erregistroa

Erleen ustiategien erregistroa 448/2005 Errege Dekretuko 5. puntuan ezartzen da (209/2002 Errege Dekretuko 5. artikulua aldatzen du). Bada, horri jarraikiz, autonomia-erkidegoko agintariek hauek aurkeztu behar dituzte:

 • Dagokion eskaera
 • Titularraren datuak
 • Ustiategiarekin lotutako beste titular batzuen datuak
 • Ustiategi mota (479/2004 Errege Dekretuko III. eranskinean ezarritako sailkapenaren arabera)
 • Kokagune nagusiari buruzko datuak
 • Autokontsumorako ustiategia den azaltzeko argibideak
 • Ekoizpen-sistemaren araberako sailkapena transhumantea edo egonkorra
 • Iraunkortasun- edo autokontrol-irizpideen araberako sailkapena: ustiategi ekologikoak, integratuak edo arruntak
 • Errolda eta eguneratze-data

Ustiategi bakoitzari ustiatze-kode bat emango zaio.

Definizio interesgarriak

 • Erlekumea: Apis mellifera motako eztia ekoizten duten erleen kolonia da.
 • Erlauntza: erlekumeak, erlekumeak hartzen dituen ontziak eta erleek bizirauteko berezko eta beharrezko elementuek osatzen dute.
 • Erlategia: Erlauntza multzoa, titular batena edo gehiagorena, kokagune berean daudenean.
 • Erleen ustiategia: Apis mellifera motako eztia ekoizten duten erleak eduki, hazi, maneiatu edo jendaurrean jartzeko erabiltzen den edozein instalazio, eraikuntza edo leku
 • Erleen ustiategi transhumantea: urtean zehar kokagune batera edo bestera lekualdatzen dira erlauntzak.
 • Erleen ustiategi egonkorra: erlauntzak ez dira lekuz aldatzen urte osoan.
 • Erleen ustiategi profesionala: 150 erlauntza edo gehiago dituena.
 • Erleen ustiategi ez profesionala: 150 erlauntzetik behera dituena.
 • Autokontsumorako erleen ustiategia: ekoizpena familiaren kontsumora bideratzen da bakarrik, eta gehienez ere 15 erlauntza daude.

Jarduera-lizentzia

Euskadiren Ingurumenaren Babeseko 3/1998 Legeko II eranskinen arabera, 7/2012 Legeko 83 artikuluak aldatuta, Jarduera-Lizentzia beharrezko udal-lizentzia da:

 • Lurzoru ez urbanizagarrian edo hiri-lur industrialean 133 erlauntz baino gehiagoko (20 UGM) ustiapenentzako.
 • Bizitegi-hiri-lurreko 26 erlauntz baino gehiagorekin (4 UGM) ustiapenentzako.

Jarduera Lizentzia beharrezkoa da honako hauetarako:

 • Ustiategi berria instalatzeko.
 • Bazegoen ustiategi bat handitzeko, handitzeak jarduera handitzea badakar.
 • Lehenagotik bazeuden ustiategiei jarraipena emateko, euren AHU ahalmena dela eta, 515/2009 Dekretua ezarri behar bazaie.

Gainerako ustiapenek jardueraren aurreko komunikazioa egin behar du, 7/2012 Legeko 83 artikuluaren arabera.
JL lortzeko betekizunak 515/2009 Dekretuak araupetzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoan, eta, laburbilduz, hauek dira:

 • Proiektu teknikoa aurkeztea (I. eranskineko I. atala)
 • Kokapen-arauak: biztanle-guneetarainoko gutxieneko distantzia, lurraldeko beste elementuetarakoa, beste abeltzaintza-ustiategi batzuetarainokoa (I. eranskineko II. atala)
 • Arau higieniko-sanitarioak eta ingurumenariburuzkoak (I. eranskineko III. atala)

Ustiategien Erregistro Orokorra (REGA)

448/2005 Errege Dekretuko 6. puntuaren arabera, erleen ustiategien erregistro orokorra Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (REGA) dago integraturik. Erregistro hori 479/2004 Errege Dekretuak araupetzen du.

Erreferentziazko legeria

Eguneratze data: