Higiene baldintza orokorrak

Elikagaien higieneari buruzko 852/2004 Araudiorokorraren I. Eranskinaren A atalak zehazten ditu abere-ustiategietan ezarri beharreko higiene-neurriak:

  • Ustiategiaren garbiketa
  • Uraren kontrola
  • Pentsuaren kontrola
  • Hondakinen kudeaketa
  • Animalien gaixotasunak
  • Langileen prestakuntza

Neurri horien xedea da ekiditea ekoizpenen segurtasunean eragin dezaketen agenteen bidezko kutsadura.

Autokontrola

Elikagaien higieneari buruzko 852/2004 Araudiak ezartzen du ekoizleak, ustiategiko arduraduna den heinean, bere ekoizpenari loturiko arriskuak ezagutu eta kontrolatu behar dituela.

Autokontrola erregistroak erabiltzeko eta mantentzeko higiene-jarraibideak aplikatzean datza.

Informazio interesgarria

Erle ustiategietako baldintza zehatzak

209/2002 Errege Dekretuko 8. artikuluak honako baldintza hauek ezartzen ditu erleen ustiategietarako:

  • Eraikuntza, instalazio, tresna eta ekipoen antolamenduak eta izaerak uneoro ahalbidetuko dute modu eraginkorrean garbitzeadesinfektatzea eta, beharrezkoa balitz, parasitoak hiltzea.

Erreferentziazko legeria

Eguneratze data: