Argitaratu berri den uztailaren 27ko 637/2021 Errege Dekretuak, hegazti-haztegiak antolatzeko oinarrizko arauak ezartzen dituenak, indartu egiten ditu abere-osasunaren eta baserrietako biosegurtasunaren arloko betekizunak, eta ingurumen-arloko konpromisoak hartzea eskatzen du, ura, airea eta lurzoruak babestearekin eta klima-aldaketaren aurkako borrokarekin lotuta.

Errege Dekretu berri horrek sakon berrikusten du orain arte haragirako hegazti-sektorerako indarrean zegoen araudia, 2005ekoa baitzen, eta erruteko hegazti-sektorea ere jasotzen du, orain arte ez baitzuen berariazko antolamendu-araurik.

 

Araudi berri horrek ezartzen dituen berrikuntzen artean, honako hauek nabarmendu behar dira:

  • Ustiategiko albaitariaren figura nahitaez sartu behar da, eta hura arduratuko da animalien osasunarekin eta ongizatearekin lotutako alderdiei buruz aholkatzeaz.
  • Abeletxean kudeaketa-sistema integral bat izateko betebeharra. Sistema horretan, besteak beste, honako arlo hauetan ezarritako planak eta protokoloak jasoko dira: osasun-arloa, garbitasuna, instalazioen mantentze-lanak, animalien ongizatea, simaurrak edo hainbat hondakin kudeatzea, eta antibiotikoen prestakuntza eta kontrola.
  • Animalien ongizatearen arloko egungo arau-esparrua finkatzea, prestakuntza-baldintza horizontalak ezarriz eta abeletxe bakoitzerako banakako plan bat eskatuz, animalien ongizaterako arrisku potentzialak ebaluatzeko.
  • Abeletxeek simaurrak kudeatzeko plan bat izan behar dute nahitaez, airea eta lurzoruak kutsa ez daitezen. Plan hori ingurumen kudeaketarako plan indibidualizatu baten parte izango da abeletxe bakoitzerako.
  • Abeletxeek gas kutsagarrien isuriak murrizteko neurriak martxan jartzeko betebeharra, batez ere amoniakoarena eta berotegi-efektuko gasena, eta erregistroak banan-banan izan beharko dituzte.