2015eko irailaren 11n ANSESen Erreferentziazko Laborategi Nazionalak baieztatu egin zuen mingain urdin gaixotasunaren 8 serotipoaren lehen kasu bat agertu zela Frantziako Allier departamenduko artalde batean. Harrezkero, 158 foku jakinarazi dira guztira Frantzian.

Mingain urdin gaixotasunaren 8 serotipoa ez zegoen Frantzian 2010az geroztik, eta ez da kasurik jakinarazi munduan 2011z geroztik.

Hartutako neurriak

2015eko abenduaren 31n, Frantziako Nekazaritza Ministerioak 2015eko abenduaren 30eko Dekretua argitaratu zuen, 2011ko uztailaren 22ko Dekretuaren arabera murriztutako eremuak aldatzen zituena. 2015eko abenduaren 30eko dekretu horrek eremu metropolitarrean mingain urdin gaixotasunaren aurkako neurri teknikoak eta administrazio-neurriak ezartzen ditu.

Hartutako neurrien artean hauek nabarmentzen dira:

  • Animaliak txertatzea: lehentasuna ematen zaie Europako mugimenduetara bideratutako behiei, ardiei eta ahuntzei, bai eta hirugarren herrialdeetara esportatzekoei ere, gizentzeko nahiz ugaltzeko izan.

Txertaketak honako hauek ditu ardatz:

o Infektatutako animalia-taldeetako animaliak.
o Arraza-aukeraketako eskemetan nahasitako animaliak.
o Esportatzeko merkatuetara bideratutako animaliak, bereziki Espainiara eta Italiara.

Dosien banaketa 6-16 hilabete arteko bularreko animalia kopuruaren arabera egitea erabaki zen; izan ere, aurreko urtean antzeko denbora-tartean atzerrira saldutako animalia gehienen kategoria hori izan zen.
Animalia horiek immunizatzeko sistema nazionala irailaren 25ean jarri zen abian.

  • Animalia-mugimenduak murriztea, mugatutako eremuen baitan: 100 km-ko erradioko babes-eremua erasandako ustiategiaren inguruan, eta 50 km-ko monitorizazio-eremu bat.
  • Zaintza irmoagoa ezartzea, erasandako eremuaren hedadura azkar ebaluatzeko eta sar daitekeen beste serotiporen bat antzemateko.