Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak eta Trantsizio Ekologikoko Ministerioak behien sektorean aplika daitezkeen Teknika Erabilgarri Onenen (TEO) erreferentziazko zerrenda argitaratu du, sektore ekoizleari emisioak murrizteko eta simaurra kudeatzeko baserrietan aplikatzen diren tekniken berri emateko beharra errazteko.

Argitaratu berri den dokumentuak abenduaren 27ko 1053/2022 Errege Dekretua (behi-haztegiak antolatzeko oinarrizko arauak ezartzen dituena) betetzen du; horren arabera, agintaritza eskudunek behien sektorerako teknika eskuragarriak erabaki eta argitaratu behar dituzte 2023ko abenduaren 31 baino lehen, murriztutako emisioei lotutako ehunekoak barne.

 

Bestalde, behien ekoizpenerako sektoreak emisioak murrizteko edo arintzeko TEOak adierazi behar ditu, bai eta simaur solido eta likidoen edo mindaren kudeaketa ere. Betekizun horrek III. taldeko instalazio berrien behi-ustiategiei eta IV taldeko behi-ustiategiei eragingo die, hurrengo irizpideen arabera:

  • III. taldea: Ekoizpenerako eta ugalketarako ustiategiak: haragitarako edo esnetarako, ekoizpen mistorako edo txahalen hazkuntzarako, 180 eta 850 ALU artekoak (ustiategi estentsiboak ez direnak) eta gizendegiak, 360 eta 850 AzLU artekoak.
  • IV. taldea: Ekoizpenerako eta ugalketarako ustiategiak: haragitarako edo esnetarako, ekoizpen mistorako edo txahalen hazkuntzarako (ustiategi estentsiboak ez direnak) eta gizendegiak, 850 AzLUtik gorako ekoizpen‑gaitasuna dutenak.

 

TEOetan kudeaketa nutrizionala, animaliak gordetzeko instalazioak eta simaurraren biltegiratzea adierazi beharko dira. Berriki argitaratutako dokumentuan jarraian adierazten diren nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera eta prozesuen TEOen ondorioak jasotzen dira:

  • Kudeaketa nutrizionala (animalien elikadura eta dieta)
  • Animalien hazkuntza (animaliak gordetzeko instalazioak)
  • Animalien maneiua
  • Simaurraren biltegiratzea (solido eta likidoa)
  • Simaurraren in situ tratamendua
  • Simaurra zelaietan aplikatzea
  • Baserriaren ingurumen‑kudeaketari lotutako beste batzuk, hala nola uraren eta energiaren erabilera eraginkorra; zarataren, usainen, hautsaren eta hondakin‑uren ingurumen‑kudeaketa eta ingurumenerako beste jardunbide egoki batzuk.

 

Argitalpenean identifikatutako teknika guztiak xehetasunez deskribatzen dira, eta bakoitzaren aplikagarritasuna zehazten da. Azkenik, tekniken aplikazioari lotuta, emisioak murrizteko ehunekoen taula batzuk jasotzen dira.

 

Zerrenda horiek ezagutza zientifikoa areagotzen den heinean eta legeak hala eskatzen duenean eguneratuko dira.