Elikagaien Segurtasunaren eta Nutrizioaren Espainiako Agentziak interpretazio-ohar bat argitaratu du eta bertan hiltegi mugikorrek eta hiltegi txikiek bete beharreko eskakizunak jasotzen dira, 1086/2020 Errege Dekretuan ezarritako salbuespen eta egokitzapenei heldu nahi izanez gero. Halaber, bertan jasota dago establezimendu horiek baimentzeko eta Elikagai Enpresen eta Elikagaien Osasun Erregistro Orokorrean (RGSEAA) erregistratzeko prozedura.

Hiltegi txikien kasuan egokitzen edo salbuesten diren eskakizunak hiltegiaren araberakoak dira, abeltzaintza-ustiategiaren barruan edo kanpoan dauden kontuan hartuta:

Ustiategi barruko hiltegi txikiak

Honako espezie hauetako ekoizpen- eta ugaltze-ustiategietan solik instalatu daitezke hiltegi txikiak: behiak, ardiak, ahuntzak, txerriak, hegaztiak, untxiak eta zaldiak.

 

Hiltegi txiki horiek honako baldintza hauek bete behar dituzte:

  • Behiak, ardiak, ahuntzak, txerriak, zaldiak, hegaztiak (galeperrak eta eperrak izan ezik, 20 eta 50 egunekoa izango baita, hurrenez hurren) eta untxiak (35 egunekoa) baserrian gutxienez hazteko denboraldiaren erdia egon beharko dute hil aurretik.
  • Hiltegia zehaztutako gune isolatu batean kokatuko da, kutsadura-fokuetatik ahalik eta urrunen eta biosegurtasun-neurriak bermatu beharko dira.
  • Ez dira aplikatuko espeziearen arabera kokapen-baldintzei eta garbiketa- eta desinfekzio-zentroei eskatutako betekizunak.
  • Animalien ongizateari eta hilketa-lanak egiten dituzten langileen prestakuntzari lotutako eskakizunak ez dira malguak izango.
  • Araudian ezarritako oinarrizko higiene- eta osasun-baldintzak bete beharko dira; halaber, salbuespenei eta egokitzapenei lotutako berariazko baldintzak bete eta lan-prozeduran eta arriskuen eta kontrolgune kritikoen analisian (APPCC) dokumentatu eta jaso beharko dira.

Ustiategi kanpoko hiltegi txikiak

Hiltegi horientzako kokapen-eskakizunak ez dira malguak izango espeziearen eta animalien ongizatearen arabera. Halaber, garbiketa- eta desinfekzio-zentroei lotutako eskakizunak ez dira malguak izango, 638/2019 Errege Dekretuan jasota dauden arrisku txikiko hiltegiak salbu.

 

Bestalde, ustiategi barruko hiltegien kasuan bezala, araudian ezarritako oinarrizko higiene- eta osasun-baldintzak bete beharko dituzte; halaber, salbuespenei eta egokitzapenei lotutako berariazko baldintzak bete eta lan-prozeduran eta arriskuen eta kontrolgune kritikoen analisian (APPCC) dokumentatu eta jaso beharko dira.

Hiltegi mugikorrak

Hiltegiek ez badute leku finkorik animaliak hil eta prestatzeko, eta lekuz alda badaitezke (atoi, ibilgailu edo establezimendu desmuntagarri baten barruan) hiltegi txikietarako aplikatzen diren hilketa-mugak bete beharko dituzte. Halaber, aurretik ezarritako gainerako eskakizunak bete beharko dituzte, kokapenaren arabera (ustiategi baten barruan edo kanpoan).

 

Halaber, hiltegi mugikorra abeltzaintzako ustiategi baten barruan egongo bada, gurpilak eta ibilgailuaren beheko aldea garbitzeko eta desinfektatzeko sistema eraginkorra dagoela bermatu behar da. Halaber, agente patogenoen inaktibazioa bermatzen duen abeltzaintza-erabilerako biozidarekin gaitutako eremua dagoela bermatu beharko da. Hiltegi mugikorrak ondo garbitu eta desinfektatu beharko dira ustiategitik atera ahal izateko.

Hiltegi txikiak baimentzea

AESANek argitaratutako dokumentuan jasota dago hiltegi txikiak eta hiltegi mugikorrak Elikagai Enpresen eta Elikagaien Osasun Erregistro Orokorrean baimentzeko eta inskribatzeko prozedura.

 

Halaber, dagoeneko baimena jaso duten hiltegiak malgutzeko eskakizunak ezartzen ditu; kasu horretan, malgutasuna lortzeko jarduerari dagokion baimena eskatu beharko dute.