Uztailaren 4an, Ministroen Kontseiluak Errege Dekretu bat onetsi zuen, zaldien mugimenduei buruzko txartela sortzeko. Txartel horrek ordeztu egingo ditu mugimenduei buruzko osasun-agiri ofizialak, baldin eta mugimenduen xedea honako hauek badira:

  1. Turismoa, olgeta, kultura edo larreen aprobetxamendua.
  2. Kirol- edo morfologia-lehiaketak.

Horretarako, zaldiek 30 egun baino lehenago itzuli behar dute jatorrizko ustiategietara, eta ez da animaliaren titularra aldatuko.

Txartela borondatezkoa izango da, eta autonomia-erkidegoan animalien mugimenduaren arloan eskuduntza duen organoak edo eskuordetzen duen organoak emango du.

ZMT eskuratzen ez dutenek gaur egungo betebehar berberak izango dituzte, osasun-agiri ofizialei dagokienez.

MAGRAMAren prentsa-oharra